Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη «Δράση: Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» και αναφέρεται στη συνέχιση του συγκεκριμένου δικτύου σκοπός του οποίο είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

The University of Nicosia in collaboration with the research centre CARDET,  with the co-financing of European Returns Fund and the Republic of Cyprus, have undertaken the extension of the Action with the title “Multilateral Network of Different Countries on issues of Migrants Assisted Voluntary Returns” within the Action (No. 2), (Priority 3 - Action 3.3.1  Annual Programme 2013).

O Δήμος Αγίου Αθανασίου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη Δράση: «Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό Κέντρο CARDET, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία υλοποιεί τη «Δράση: Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών» και αναφέρεται στη συνέχιση του συγκεκριμένου δικτύου σκοπός του οποίο είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών...

Check out the e-Library section EMN- EU Country reports on AVRR and Entry Bans. In this section you will find various studies focused on the use of entry bans and readmission agreements by Member States in their efforts to implement effective return policies, identifying any examples of good practice.

The University of Nicosia in collaboration with the research centre CARDET,  with the co-financing of European Returns Fund and the Republic of Cyprus, have undertaken the extension of the Action with the title “Multilateral Network of Different Countries on issues of Migrants Assisted Voluntary Returns” within the Action (No. 2), (Priority 3 - Action 3.3.1  Annual Programme 2013).

The Action aims to promote exchange of information and practices among European, Mediterranean and Third countries regarding migrants returning to their country of origin. The main purpose is to build a broader cooperation in developing effective, stable and continuous operational working relationships between governmental authorities and organisations enter the network to improve the quality of programs that apply on immigrants’ returns. The network is versatile, as it includes stakeholders from the entire range of services and disciplines related to the return and reintegration of TCNs in their countries of origin, as well as professionals from various hierarchical levels.

t

The University of Nicosia in collaboration with the research center CARDET, under the co-financing of European Returns Fund and the Republic of Cyprus, have organized a training seminar on Assisted Voluntary Returns (AVR), which was held on May 9th 2014 at the University of Nicosia. A number of issues, regarding assisted voluntary returns, were discussed, with a particular emphasis on the phases of the return process, as they derive from European directives. In brief, the following topics were discussed:

1

An educational training two days meeting was held in Madrid Spain on 4‐5 of June 2014. The meeting was hosted by Regional Government of Madrid ‐ DG INMIGRASION, project’s collaborators.

At those meetings, they were present five delegates from Cypriot Public and Voluntary organisations and forty nine (49) representatives from the main government, regional government, embassies, local authorities and NGOs that are working in the area of Migration and Assisted Voluntary Return.

Additional information